ВЗГЛЯД

Взгляд. Погляд, увага.● Мати взгляд (на когось, щось) - зважати. При тім треба мати також взгляд нарозличні прикмети місцеві (Б., 1895, 1, 3) // пол. mieć wzgląd (na coś) - брати до уваги, враховувати; ● Без взгляду - без огляду на когось, щось, не зважаючи (на когось, щось). Всякі петициї, без взгляду на число підписів, остануть ся без успіху (Б., 1895, 6, 3) // пол. bez względu - незважаючи на когось, щось; ● В тім взгляді - стосовно того, щодо того. При такім стані річий відпадає в тім взгляді дальше урядове поступованє (Б., 1895, 6, 1); Леся Укр[аїнка] вже стільки листів писала! Кажу вам, вона хіба в тім взгляді зо мною може рівнятися. Попросту не вміємо коротко писати (Коб., Слова..., 252); ● Під тим взглядом, взглядом (когось, чогось) - у якомусь стосунку, стосовно, щодо когось, чогось. Ніхто сего не перечить, що дотеперішний тягар податковий найбільше давив ті верстви суспільні, котрі під взглядом економічним суть найслабші (Б., 1895, 21, 1); А треба знати, що тамошні гори не уступають під взглядом красоти романтичних видів навіть найкрасшим партиям Швайцариї (Б., 1895, 24, 4) // пол. pod tym względem - у якомусь стосунку, стосовно, щодо когось, чогось; ● Під кождим взглядом - в усіх відношеннях, з будь-якого боку. Географічне положене руских земель, як України, Поділя, Волині, Галичини, Буковини і закарпатскої, т. зв. угорскої Руси - є під кождим взгядом дуже корисне (Б., 1895, 27, 1) // пол. pod każdym względem - в усіх відношеннях, з будь-якого боку. ● Зі взглядів на здоровлє - за станом здоров’я. Урядово оголошено спенсионованє бувшого посла росийского в Білграді Персіянього “зі взглядів на здоровлє” (Б., 1895, 23, 2) // пол. z tedo wzglądu - зважаючи на те; через те, що; ze wzglądów (na coś) - зважаючи (на щось), враховуючи (щось).

Українська літературна мова на Буковині 

ВЗГЛЯДНИЙ →← ВЗАДГУЗЬ

T: 0.125851674 M: 3 D: 3