ВЗГЛЯДНО

Взгля́дно.1. Стосовно, щодо. Се урядове письмо, відчитане мною тепер, відкриває так виразно цілу великість сумного положеня буковиньских Русинів на полі церковнім і щодо наукиреліпї в руских школах, і взглядно релігійно-обичайного вихованя Русинів, що яснійше переконуючо бути не може (Є. Пігуляк, Б., 1895, 6, 2). 2. Зокрема Управненими до вибору в сих двох виділах, взглядно в клясі виборчій для робітників, єсть кождий австрийский горожанин, що переступив 24. рік житя (Б., 1895, 46, 2); Рада шкільна місцева не є властию, котрій підлягали б деякі підчинені органи; она є лише інституциєю, котра виконує то, що власти шкільні, взглядно. Рада шкільна повітова єї поручає і наказує (Б., 1899, 35, 2); На православну захоронку, взглядно на тов[ариство] прав[ославних] Русинок в Чернівцях, зложили далі Є[го] Е[ксцеленция] митрополит др. Репта за місяць цвітень 10 кор[он], пані інсп[екторова] Купчанко 4 кор[они], пані радн[ого] Галіпова 1 кор[ону], а пані Мігайчук подарувала 3 хліби. Щедрим дателям щире спасибіг (Б., 1909, 75, 3) // пол. względnie - 1) помірно, не різко, 2) стосовно.

Українська літературна мова на Буковині 

ВЗГЛЯДНЯТИ →← ВЗГЛЯДНИЙ

T: 0.085113946 M: 3 D: 3