УДОСТОВІРЕНЄ

Удостові́ренє. Назва дії за знач. удостовірити. На удостовіренє поданя і двох перших статутів треба штемплів, а за все платить ся ще такса. (Видатки на нотара і на штемплі разом докупи не повинні виносити більше, як 34 корони 40 сотиків) (См.-Стоцький, Порадник, 18)// порівн. рос. удостоверение - 1) засвідчення, підтвердження, 2) посвідчення, посвідка, свідоцтво; пол. zaświadczenie - 1) засвідчення, підтвердження, 2) посвідчення, посвідка, довідка.

Українська літературна мова на Буковині 

УДОСТОВІРЕНИЙ →← УДОВІДНЕНИЙ

T: 0.100566259 M: 3 D: 3