УЗДІБНЕНЄ

Узді́бненє. Фахова підготовка, придатність, фахові навички. Між нашими людьми вкорінив ся погляд, мовби до банкового фаху вистарчав іспит з державної рахунковости в намісництві В дійсности однак він надає уздібненє виключно до державної служби в скарбових і адміністративних урядах, а з торговельно- банковими справами немає нічого спільного (Б., 1907, 90, 1)// порівн. пол. usprawnić, usprawniać -удосконалити, поліпшити (вміння, навички), sprawność - навички, здатність до якогось роду занять, sprawny - чіткий, ясний, sprawny umysł - чітке, ясне мислення, sposobić, заст. - готувати, привчати до чогось, sposobny, заст. - здатний, здібний; рос. способность-здатність, здібність.

Українська літературна мова на Буковині 

УЗДІБНЯЮЧИЙ →← УЗГЛЯДНИТИ

T: 0.099087789 M: 3 D: 3