УКОНСТИТУУВАТИСЯ

Уконституова́тися; уконституува́тися. Сформуватися, зорганізуватися, утвердитися. Ще після цісарского патенту з року 1848 і після конституцій з року 1849 мало ся Галичину поділити на дві части і україньска частина мала уконституовати ся як осібний коронний край. На жаль, ніколи нездійснено сих постанов (Б., 1909, 47, 1); Виділ, вибраний на тогідних загальних зборах, уконституував ся так: голова - проф. унів. Д. Єреміїв, містоголова - посол Тоеф. Драчиньский, писар - Н. Копачук, касиєр - др. Ф. Григорій, господар - Ст. Маланчук (Звідомл., 1914, 25)// пол. ukonstytuować się — сформуватися, зорганізуватися.

Українська літературна мова на Буковині 

УКРАЄВЛЕНЄ →← УКОНСТИТУОВАНЄ

T: 0.08573965 M: 3 D: 3