ШЕМАТИЗМ

Шемати́зм. Список, перелік парафій. Змѣстъ: Часть калєндарска, уставъ церковний, часть інформаційна, часть забавна и наукова, шематизмъ и оповѣщеня (Б., 1890, рекл.); Краєва рада шкільна на засіданю з дня 9. марта с.р. ухвалила виплатити краєвому товариству учителів решту за шематизм учителів (Б., 1895, 9, 4); Не знаємо імен тих сьвященників, що не явили ся на тім соборчику, але знаємо з шематизму, що на 30 тамошних сьвященників ледве чи найдесь який Русин понад тих 11, що на соборчику признались до Русинів (Б., 1895, 10, 1); П. професор Смаль- Стоцький сказав, що дати в шематизмі, виданім радником шкільним Ісопескулом, не годять ся з урядовими датами Ради шкільної [...] На будуче шематизм буде видавати сама рада шкільна краєва, тоді, певно, не буде суперечности (Б., 1895, 10, 3); Опрочім, архиєпископство черновецке числить після шематизму з сего року в 12 прото-пресвитератах 243 парохіяльних церков (Б., 1895, 19, 1); Напевно вже можна сказати, що народовці на такій згоді з кацапами дуже утерплять. Наколи злоба тих, з котрими вони примирили ся, оказує ся в той спосіб, що народовця викидає ся із шематизму (!), народовців виключає ся від стола в дні найбільше урочисті (Онисим Миронюк, Б., 1895, 38, 3); Румунізация процвитає в церковних часописях, шематизмах, окружниках (Б., 1895, 39, 3); Шематизм всіх буковиньских урядів, учителів, сьвященників, дяків і руских товариств (Б., 1899, рекл.)// порівн. нім. die Schema - схема, schematisch - схематичний; пол. schemat- схема, schematyzm - схематизм.

Українська літературна мова на Буковині 

ШЕРМЄРКА →← ШАХУВАТИ

T: 0.096009097 M: 3 D: 3