ШТУКА

Штука1.1. Мистецтво. А як “задля браку материялу” або “задля незалежних від редакциї причин ” котра часопись помістить якийсь “твір ” молодого "поета ”, - тоді до него без бука не приступай. Тоді він вже не лиш "поет з Божої ласки ”, але й критик, що "розуміє поезию”, говорить про штуку (В. Сімович, Б., 1907, 151, 3); Поручаємо нашій і иншій публиці вистави україньского театру, які стоять чи не на більшій артистичній висоті, як німецкої дружини [...] Німецка преса з малими виїмками щось дуже мовчить про вистави україньскої дружини. Видко, що та преса не служить штуці, але підприємцям (Б., 1909, 81, 3); 2. Хист. Вже від двайцяти літ слабував пок. Архієпископ С. Андрієвич на легкі, а в послідних роках часто мав вибухи крови, так що єго ратувала лише штука лікарска і щирий догляд (Б., 1895, 18, 2); Чи голосну славу здобула собі своєю хитрістю, чи штукою вгадування з карт - було трудно сказати, одначе річ була певна, що як з інтелігенції, так і з інших класів тиснулися до неї люди роями (Коб., Земля, 348). 3. Спосіб, лад. Доки тревати-ме борба, накинена людности правительственними органами, доки дальше жити-ме галицка штука правліня, доти не можна мати до правительства довір’я і тому сторонництво бесідника буде голосувати проти буджетової провізориї (Б., 1907, 79, 1). 4. мистецький твір, п’єса (музична чи драматична). Штука, котру я тепер грав, називається “Impromtu phantasie” Шопена. Чи затямиш собі цю назву (Коб., Impromtu phantasie, 36). Хоч у нас легких штук на аматорскі вистави, на жаль, нема, та все ж таки шкода, що сей кружок вибрав на першу виставу драму (Б., 1895, 13, 3); Треба нам доконче лекших, передовсім веселих штук театральних, щоби по всіх містах руских мали любителі сцени, що грати (там само); Знаємо, що нова народна штука Мидловского “Наші поселенці“ вже через nie року чекає на оцінку пп. референтів театральних щодо кваліфікациї на сцену, а манускрипт вже, певно, покрила груба верства пороху, а шкода, бо штука - добра (Б., 1899, 36, 3); Тогідного року сю штуку [“Гальку", оперу Монюшка в 4 діях] найбільше разів грала в Чернівцях дружина україньского театру (Б., 1909, 81, 3) // пол. sztuka - 1) мистецтво, 2) вміння, майстерність, 3) п’єса; нім. das Stück - п’єса, уривок; порівн. штука, нім. -1) річ, окремий предмет, 2) хитрість, спритність, фокус, 3) мистецтво (у Галичині) (СЧС, 481). Штука2. Штука, одиниця товару чи якийсь одиничний предмет. Внаслідок безнастанних жалоб, що податкові уряди, приймаючи старі двайцятки і 4-крейцарові штуки при плаченю податків, не хотять їх вимінювати на теперішну монету, оповістила віденьска дирекция скарбу, що згадані уряди не мають до сего обов’язку, а можуть старі гроші вимінювати на нові лише тоді, коли мають в касах досить готівки (Б., 1895, 15, 3); / Особина (одна зі свійських тварин). Старшині треба дуже уважати на то, щоб членьский чинш був вимірений по правді. Статут ділить худобу після років: але і тут є виїмки. Не вся худоба від 2 до 3 рік однакова. Треба, отже, уважати, щоб той, що має більшу штуку, і більше заплатив (Канюк, 1906, 33); А її красна худоба, її пишний кінь - найдорожча штука в її стайні! (Коб., Земля, 223) // пол. sztuka - 1) штука, płacić od sztuki - платити поштучно, за одиницю товару, kilka sztuk bydła - кілька голів великої рогатої худоби, 2) шматок; нім. das Stück - одиниця товару, die Stückzahl - поголів’я худоби.

Українська літературна мова на Буковині 

ШТУЧКА →← ШТУБЕЙ

T: 0.101471998 M: 3 D: 3