АПРОБАТА

Апроба́та Апробація. Перша руска читанка для 2. и 3. року школьного, составлена А. Киршовичемь и учителями Н. Шкурганомь и Е.А. Поповичемь, одержала вже апробату в ц. к. министерѣ и появить ся небавомь (Б., 1886, рекл.)// пол. aprobata - апробація, схвалення, aprobować - апробувати, схвалювати.

Українська літературна мова на Буковині 

АРАНЖЕР →← АПРИКОЗА

T: 0.101099892 M: 3 D: 3