АРТИКУЛ

Арти́кул1. Стаття. Ви, певно, маєте писанину “вступних артикулів ”, а я приходжу до Вас з Бог знає чим, важним і неважним (Коб., Листи, 30, 295); Посипали ся в дневниках артикули pro і contra, збирали ся збори і фахові анкети, які всесторонно обговорювали сю справу (Корд., 1904, 3)// пол. artykuł - стаття, параграф; порівн. артикул, лат. -1) розділ у законі, договорі тощо, 2) військово-карний статут царя Петра 1, що мав силу до 1839 р., 3) у граматиці - родівник, 3) стаття (СЧС, 47). Арти́кул2. Товар, предмет торгівлі, тип виробу. Між тим, коли вимоги на житє в краю з дня на день стають тяжші по причині дорожні, так що деякі живности, деякі артикули одіня і паливо побільшили ся в ціні подвійно[...], то винагорода учительства на Буковині застояла сянатімсаміммісци (Б., 1907, 74, 1); Доставці для буковиньского зв'язку урядників Мінцер і Шехтер поручають свій богато асортований склад осінних і зимових артикулів: капелюхи з льодену, фільцу і плішу (Б., 1909, рекл); Артикули для саночників, артикули для подорожи (Б., 1909, рекл) // пол. artykuł - товар, предмет торгівлі; див. артикул1.

Українська літературна мова на Буковині 

АРТИСТ →← АРТИЗМ

T: 0.099589606 M: 3 D: 3