ДНЕВНИК

Дне́вник.1. Щоденний часопис. При тім доношу вам, що всякі здогади дневників німецких, хто увійде до нового кабінету (нам[існик] Бадені, Кільмансеґ, Ґавч і т. д.) суть взяті з воздуха. В кругах компетентних о сім не було бесіди (Б., 1895, 60, 1); Посипали ся в дневниках артикули pro і contra, збирали ся збори і фахові анкети, які всесторонно обговорювали сю справу (Корд., 1904, 3). 2. Щоденник. Для ліпшого перегляду справ стоваришеня добре би було заложити собі осібну книжку на дневник подань і в тім дневнику вписувати день поданя, число єго, якої справи воно тичеть ся, коли і як єго полагоджено (См.-Стоцький, Порадник, 49); Відтак молочар записує скількість молока в дневник молочарский, а заразом і в книжку доставця, де й підписує ся (Товариш, 1908, 157) // порівн. пол. dziennik - 1) газета, 2) щоденник, журнал для обліку.

Українська літературна мова на Буковині 

ДНЕВНИКАР →← ДНЕВНИЙ

T: 0.088241618 M: 3 D: 3